Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Małgorzata Oleszczuk

Od ponad 20 lat związana zawodowo z funduszami unijnymi.


Pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie m.in. realizowała Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE oraz uczestniczyła we wdrażaniu programu PHARE i Transition Facility.


Od 2008 roku kontynuowała karierę zawodową w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie nadzorowała realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 a także programy infrastrukturalne dedykowane samorządom.


Od 2017 roku zastępca prezesa a od 2018 roku prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poleć znajomemu