Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr Marek Dietl


Jest doradcą Prezydenta RP, prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej.


Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył też dłuższe staże naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital.


Dr. Marek Dietl
Acts as an economic adviser to the President of Poland, and CEO of GPW – Warsaw Stock Exchange, and assistant professor at SGH – Warsaw School of Economics. He earned his PhD at the Institute of Ecomics Polish Academy of Sciences. Marek was Junior Fellow at the University of Glasgow and Visting Professor at the University of Essex. He gathered business experience while working for a global consulting company and in the venture capital industry.

Poleć znajomemu