Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr Marek Dietl

Doradca Prezydenta RP, prezes Giełdy Papierów Wartościowych od 2017 roku. Jest adiunktem w katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz członkiem zarządu i ekspertem Instytutu Sobieskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył też dłuższe staże naukowe w University of Essex oraz w University of Glasgow. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital.

Poleć znajomemu