Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marta Gajęcka

Marta Gajęcka jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i kieruje EDP Energia Polska. Wcześniej pełniła funkcję Wiceprezesa PGE oraz PGE Energia Odnawialna S.A., a także Wiceprezesa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jest Honorowym Wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu.


Obok dużego doświadczenia zawodowego w sektorze prywatnym Marta Gajęcka posiada także bogatą praktykę w administracji publicznej oraz w dyplomacji. Była Dyrektorem Wykonawczym w Ernst & Young Global R&D and Innovation Services EMEIA Tax Center, gdzie doradzała w zakresie finansowania inwestycji w krajach UE w badania, innowacje i rozwój.


Sprawowała funkcje m.in. Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu gdzie odpowiadała za finansowanie inwestycji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Słowenii oraz w Bułgarii, a także za finansowanie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych w całej Unii Europejskiej.


Pełniła także funkcję Wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie,  Prezesa Eques Investments TFI S.A., Partnera Ernst & Young w Polsce,  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu.


Absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Szkoły Głównej Handlowej, posiada także polsko-francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu.

Poleć znajomemu