Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Dr hab. Piotr Wachowiak – wiceprzewodniczący Kapituły

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) na kierunku organizacja i zarządzanie. W latach 90. pracował w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum jako zastępca dyrektora zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz jako dyrektor Wydziału Budynków Komunalnych. W latach 2001-2009 był dyrektorem administracyjnym i kanclerzem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2012 do 2016 roku prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie jest prorektorem Szkoły Głównej Handlowej. Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz Kapitule Polskiej Wystawy Gospodarczej.

Poleć znajomemu