Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Prześlij propozycję wydarzenia

Skuteczna rejestracja akcji w systemie potwierdzana jest e-mailem z informacją o przyjęciu zgłoszenia. Zgłoszenie wydarzenia zostanie opublikowane na stronie internetowej prezydent.pl w terminie do 7 dni roboczych.

Prosimy nie rejestrować tego samego wydarzenia kilka razy. Dotyczy to także sytuacji, w której to samo wydarzenie współorganizowane jest przez kilka instytucji.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wydarzenie

Dane dotyczące WYDARZENIA, a nie siedziby organizatora.
Opis umożliwiający identyfikację miejsca akcji, np. park przy fontannie, biblioteka, dom kultury.

Informacje szczegółowe

Dokładna data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia.

Opis akcji

(Krótki opis planowanego wydarzenia – najważniejsze punkty programu oraz informacja o uczestnikach. Prosimy o umieszczanie informacji wyłącznie na temat organizowanego wydarzenia, np. nazwy organizatora lub współorganizatorów akcji. Zgłoszenia niezawierające informacji o planowanym przebiegu akcji nie zostaną opublikowane)
pozostało znaków:
pozostało znaków:

Organizatorzy

(Pełne dane organizatora lub organizatorów wydarzenia, bez skrótów nazw instytucji. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych korespondencyjnych)
Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyrażonej poniżej zgody, w celu organizacji akcji Narodowe Czytanie przez cały czas trwania akcji. Dane kontaktowe będą służyły do przekazywania informacji dotyczących obecnej i następnych edycji akcji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją Narodowego Czytania, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującym w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak danych w polach oznaczonych jako wymagane oraz brak zgody na ich przetwarzanie przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwia zgłoszenie Państwa do udziału w akcji. Wyrażoną zgodę mają Państwo prawo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres: bkdn[at]prezydent.pl., bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych.

Osoba do kontaktu

(Dokładne dane są niezbędne do ewentualnego kontaktu telefonicznego z organizatorem)
Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyrażonej poniżej zgody, w celu organizacji akcji Narodowe Czytanie przez cały czas trwania akcji. Dane kontaktowe będą służyły do przekazywania informacji dotyczących obecnej i następnych edycji akcji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją Narodowego Czytania, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującym w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak danych w polach oznaczonych jako wymagane oraz brak zgody na ich przetwarzanie przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwia zgłoszenie Państwa do udziału w akcji. Wyrażoną zgodę mają Państwo prawo cofnąć w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres: bkdn[at]prezydent.pl., bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych.
Poleć znajomemu