Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 marca 2021

We wtorek Rada ds. Rolnictwa zajmie się projektem KPO

Przygotowany przez rząd projekt Krajowego Planu Odbudowy będzie przedmiotem obrad wtorkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; oczekujemy precyzyjnej informacji, ile środków z KPO trafi na obszary wiejskie – powiedział szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski.


Zobacz także: Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich o systemie emerytalnym rolników Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich J.K. Ardanowski przypomniał, że Rada na styczniowym posiedzeniu zajmowała się innym rządowym dokumentem – projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zaznaczył, że zdaniem prezydenckich ekspertów musi on zostać poprawiony. – Ministerstwo Rolnictwa pracuje w tej chwili nad jego korektą. Szereg uwag zostało zgłoszonych. Uwagi te polegają m.in. na tym, że jest zbyt mało środków na realizację stawianych rolnictwu zadań w ramach nowej europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności Zielonego Ładu – dodał.

 

J.K. Ardanowski zaznaczył, że minister rolnictwa Grzegorz Puda oraz inni przedstawiciele rządu zapewniali, że „te niedostatki finansowania Wspólnej Polityki rolnej zostaną poprawione poprzez transfer środków z Polityki Spójności i funduszy na Krajowy Plan Odbudowy”. – Teraz mamy w konsultacjach ten Krajowy Plan Odbudowy zaprezentowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Analizujemy jego zapisy oraz to, czy zapowiedziane środki na uzupełnienie brakujących funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej tam się znajdą; to będzie przedmiotem wtorkowego posiedzenia – powiedział.

 

Zaznaczył, że zgodnie z tabelami finansowe, środki, które zostały dołączone do projektu „są z jednej strony bezpośrednio dedykowane rolnictwu i obszarom wiejskim, to jest około 500 mln euro na wsparcie krótkich łańcuchów przetwórstwa rolno-spożywczego”. Dodał, że „to nie dotyczy bezpośrednio gospodarstw, ale całego łańcucha produkcji żywności.

 

– Oczekuję, że możliwość korzystania z tych pieniędzy będą mieli również rolnicy, którzy chcieliby się zająć również przetwórstwem, choćby w ramach rolniczego handlu detalicznego czy produkcji „małej, ograniczonej, lokalnej”, tzw. MOL-a, a nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną działalność gospodarczą – powiedział.


J.K. Ardanowski zaznaczył, że w KPO zapisane zostały również środki na gospodarkę wodno-kanalizacyjną na obszarach poza aglomeracjami. – Wydaje mi się, że Komisja Europejska będzie miała co do tego wątpliwości , ale twardo trzeba się upierać, żeby środki na obszary wiejskie były – podkreślił.


Dodał, że w KPO jest też szereg programów horyzontalnych, które dotyczą całego społeczeństwa nie tylko mieszkańców wsi czy rolników, jak czyste powietrze, rozwój internetu na obszarach wiejskich, cyfryzacja administracji. – Myślę, że należałoby bardziej precyzyjnie wskazać, jaki procent tych środków trafi do mieszkańców obszarów wiejskich, ponieważ jeżeli to jest zawarte w bardzo dużych programach, które nie są precyzyjnie opisane, to rodzi się niepokój – zresztą wykorzystuje to opozycja – że tych środków w KPO dla polskiej wsi i rolnictwa jest bardzo mało – mówił. – Chcemy zapytać zarówno ministra od funduszy europejskich, jak i ministra rolnictwa, ile tych środków trafi na obszary wiejskie w ramach KPO? Jeżeli takiej precyzyjnej informacji nie ma, to trudno jest tłumaczyć mieszkańcom wsi, że w Krajowym Planie Odbudowy również ich interesy są zabezpieczone – uważa  J.K. Ardanowski.
(PAP)
 

Poleć znajomemu