Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 marca 2021

Rada ds. Rolnictwa dyskutowała o projekcie KPO

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Pałac Prezydencki | Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Tematem posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP był projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i jego potencjał dla rolnictwa i obszarów wiejskich. 


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowało budżet oraz najważniejsze założenia KPO, natomiast przedmiotem wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi było omówienie w ramach programu kwestii związanych ze wsparciem dla sektora rolno-spożywczego i  odbudowy obszarów wiejskich po pandemii, w tym m.in. propozycji dotyczących: telekomunikacji i cyfryzacji, inwestycji związanych ze skróceniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, systemem oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę terenów poza aglomeracjami, czy budową potencjału w sektorze żywnościowym.


Podczas spotkania, poza zapisami KPO wskazującymi na komponenty dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, dyskutowano także nad potrzebą całościowego i precyzyjnego określenia wysokości środków, które zostaną przeznaczone na wsparcie polskich rolników. Jest to konieczny warunek, aby nie zabrakło funduszy na realizację stawianych celów rozwojowych w rolnictwie. Wskazano również na konieczność uwzględnienia KPO jako narzędzia z jednej strony integrującego całe społeczeństwo wokół założeń modernizacyjnych – bez przeciwstawiania potrzeb różnych grup społecznych, z drugiej zaś – jako elementu systemu a nie odosobnionego projektu realizowanego kosztem innych, przewidywanych wcześniej programów dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Podkreślano jednocześnie, że istotne będzie zapewnienie łatwego dostępu do środków w ramach KPO dla tych wszystkich, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Niezbędne jest przy tym zapewnienie takiego mechanizmu, który nie wykluczy z grona beneficjentów KPO także najuboższych gmin, nie dysponujących środkami na współfinansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem. 

 

Rada uznała za konieczne uzyskanie kompleksowego zestawienia informacji o wszystkich środkach finansowych – tak krajowych, jak i wspólnotowych – przeznaczonych i planowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.  

 

Zobacz także: We wtorek Rada ds. Rolnictwa zajmie się projektem KPO Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Chcemy spotkać się na konferencji eksperckiej, żeby bardzo precyzyjnie zostało określone ile środków w najbliższych latach z różnych funduszy, z różnych źródeł faktycznie trafi na obszary wiejskie i do rolnictwa – tak, aby obszary wiejskie były dobrym miejscem do życia, żeby nie były obszarem wykluczenia cywilizacyjnego – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski, podczas briefingu po posiedzeniu Rady. 

 

Poleć znajomemu