Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 18 maja 2021

Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

  |   Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19. Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19. Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19. Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19. Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19.

We wtorek odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Obrady były poświęcone problemom dotyczącym zadłużenia polskich gospodarstw rolnych oraz kwestiom związanym z potrzebą wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19. 

 

Podczas spotkania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło informacje na temat stanu zadłużenia gospodarstw rolnych w Polsce, w tym informacje o liczbie gospodarstw, które zaprzestały wykonywania obsługi zaciągniętych kredytów, objętych windykacją komorniczą, z kredytami przeterminowanymi i zagrożonymi z prognozą zmiany sytuacji w przyszłości.

 

 

Podsumowano także wnioski dotyczące funkcjonowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, a w szczególności liczby zrestrukturyzowanych gospodarstw oraz barier utrudniających udzielenie skutecznej pomocy zadłużonym rolnikom. Podkreślono znaczenie efektywności systemu wsparcia w tym zakresie z uwagi na oddziaływanie gospodarcze problemu i skutki ekonomiczne w skali całego państwa.

 

Zobacz także: We wtorek Rada ds. Rolnictwa o zadłużeniu gospodarstw rolnych Także Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaprezentowali wnioski z realizacji wspomnianej wyżej ustawy, zawierające w szczególności dane o ilości oddłużonych gospodarstw, procedurach KOWR-u związanych z oddłużaniem oraz wnioski płynące z analizy barier utrudniających gospodarstwom rolnym otrzymanie wsparcia z programów pomocowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła stanowisko na temat potrzeby przygotowania rozwiązań systemowych dla oddłużenia polskich gospodarstw rolnych, poprzez podejście przede wszystkim restrukturyzacyjne, jak również odnoszące się do zagwarantowania ciągłości produkcji, ponieważ ten aspekt oddziałuje szeroko także na inne segmenty gospodarki.

 

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło również informacje dotyczące systemu pomocy i zasad wsparcia dla rolników w związku z pandemią COVID-19. Członkowie Rady odnieśli się w dyskusji do sprawozdania ministerstwa, formułując również postulaty dotyczące zmian o charakterze legislacyjnym, które pozwoliłyby także w przyszłości, w warunkach powrotu do normalności, w optymalny sposób umiejscowić producentów rolnych w systemie polskiej gospodarki narodowej oraz w obrocie ekonomicznym.

 

 

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski, podsumowując posiedzenie, wskazał na najważniejsze konkluzje spotkania. Podkreślił, że dla przyszłości polskiego rolnictwa ważna jest restrukturyzacja kredytów nie tylko przeterminowanych, ale także tych zagrożonych utratą zdolności spłaty – inicjatywa niezbędnych zmian powinna wyjść ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zobacz także: Spotkanie eksperckie nt. programów finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z udziałem prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich podkreślił także wpływ pandemii na aktualną kondycję ekonomiczną polskich producentów rolnych i wskazał na wynikającą stąd konieczność uznania producentów rolnych za przedsiębiorców, w szczególności z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, i uwzględnienie ich w systemie wsparcia dla gospodarki w kolejnych etapach pomocy antycovidowej.  

 

W spotkaniu wziął udział minister w KPRP Błażej Spychalski, a także doradca Prezydenta RP Barbara Fedyszak-Radziejowska. 

 

 

Poleć znajomemu