Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 września 2021

W poniedziałek posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Społecznych

Marek Rymsza siedzi przed komputerem

Asystencja osobista osób niepełnosprawnych, planowane na jesień drugie Forum Deinstytucjonalizacji oraz wsparcie aktywności zawodowej seniorów – to niektóre tematy najbliższego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Społecznych.
 

Dr hab. Marek Rymsza, który kieruje pracami gremium, przekazał, że kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na poniedziałek. Wśród tematów posiedzenia znajdzie się m.in. kwestia inicjatywy dotyczącej asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Szef Rady podkreślił, że do końca roku ma zostać przygotowany projekt ustawy, który Prezydent Andrzej Duda złoży w Sejmie.

 

Inicjatywa dotycząca asystencji ma ułatwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. – W tej chwili w Polsce taka usługa jest, ale nie w formie rozwiązania systemowego, w wymiarze, który umożliwiłby osobie niepełnosprawnej samodzielne funkcjonowanie – ocenił doradca Prezydenta RP.
 

Kolejnym tematem poniedziałkowego posiedzenia ma być „problematyka zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie”. – Chodzi o projekt legislacyjny, który zwiększałby możliwości wykorzystywania środków Funduszu Pracy na działania wspierające aktywność zawodową seniorów – żeby osoby te mogły, jeśli tylko chcą, dłużej pracować w przedsiębiorstwie, także po osiągnięciu wieku emerytalnego – tłumaczył.
 

Inna kwestią poruszoną w poniedziałek będzie zaplanowane na jesień tego roku drugie Forum Deinstytucjonalizacji pod hasłem „Uspołecznienie, upodmiotowienie, personalizacja”. – To jest związane z działaniami projektowanymi przez rząd w ramach dokumentu, będącego w tej chwili w fazie konsultacyjnej - Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Chodzi o to, by zwiększyć poziom wsparcia usługowego o charakterze środowiskowym – powiedział Marek Rymsza.
 

Pierwsze Forum Deinstytucjonalizacji z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się w lutym tego roku; uczestniczyło w nim ponad stu przedstawicieli organizacji społecznych oraz prezydenccy doradcy ds. społecznych.
 

Jak przekazał Marek Rymsza, w poniedziałek Rada będzie również rozmawiała z przedstawicielami Federacji Konsumentów na temat możliwości wzmocnienia ochrony konsumentów przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych.
 

Rada ds. Społecznych przy Prezydencie RP to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji. (PAP)

Poleć znajomemu