przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 7 kwietnia 2016

Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych”

  |   Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP) Seminarium pt.: „Możliwości i zagrożenia dla medycyny klinicznej – status szpitali klinicznych” (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP)

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się wspólne posiedzenie dwóch sekcji Narodowej Rady Rozwoju: Ochrony Zdrowia oraz Nauka i Innowacje. Spotkanie poświęcone było problemowi statusu szpitali klinicznych w aspekcie możliwości i zagrożeń dla medycyny klinicznej.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, poza członkami obu sekcji także zaproszeni eksperci, przedstawiciele biznesu oraz przemysłu, a także Ministerstwa Zdrowia (wraz z wiceministrem Jarosławem Pinkasem), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz rządowych agencji badawczych (NCN i NCBiR). W seminarium uczestniczyli także goście zagraniczni: prof. Waldemar Priebe z MD Anderson Cancer Center w USA (drogą telekonferencji) oraz prof. Michael Czekajlo z University of Virginia. Obecni byli również przedstawiciele mediów.

 

Pierwszą część posiedzenia  poświęcono innowacjom w medycynie: od ich wprowadzenia, poprzez finansowanie po komercjalizację. Przedstawiono w niej propozycje zwiększenia innowacyjności polskiej medycyny i działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez szpitale kliniczne i instytuty. Prof. Priebe z USA przedstawił możliwości komercjalizacji nowych leków w onkologii oraz zarysował możliwości współpracy pomiędzy Polską a USA w tym zakresie. Przedstawił propozycje ze strony MD Anderson Cancer Center obejmujące, między innymi, tzw. „Moonshot program”.

 

W dalszej części obrad poruszono różne aspekty działań innowacyjnych. Omówiono specyfikę odkrywania i wprowadzania na rynek leków innowacyjnych, obalając przy okazji wiele mitów, dotyczących, na przykład kosztów odkrycia i przebadania nowych farmaceutyków. Dość burzliwie dyskutowano również na temat różnic pomiędzy nowatorskością, a innowacyjnością w przemyśle farmaceutycznym, zwłaszcza w aspekcie leków generycznych i wyzwań, przed którymi stają polscy producenci leków. Podjęto także temat innowacji w bioinżynierii, biotechnologii, informatyce, a także w wewnętrznej organizacji szpitali, jak i innowacyjnej współpracy na poziomie europejskim, przedstawiając ideę Europejskich Sieci Referencyjnych.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele biznesu (z obszarów przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, inżynierii medycznej oraz IT) podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i technologii. Przedstawili udane przykłady komercjalizacji, ale również wskazali na istniejące bariery administracyjno-finansowe.

 

Jednym z tematów były nowe zastosowania technologii IT, takie jak: symulacja medyczna, kliniczne systemy wspomagania decyzji (Clinical Decision Support Systems) czy telemedycyna. Starano się dogłębnie przeanalizować polskie szanse oraz zidentyfikować przeszkody utrudniające przejście od innowacji do komercjalizacji, trafnie określone przez prof. Priebe jako Dolina Śmierci (Death Valley). Zastanawiano się również nad optymalnym modelem pokonania tych trudności omawiając rolę uczelni, przemysłu, inkubatorów przedsiębiorczości, start-upów, spółek celowych, itp. Podjęto też temat rozwiązań finansowo-podatkowych promujących innowacyjność i inwestycje w obszar badawczo-rozwojowy (R&D).

 

Drugą część seminarium poświęcono medycznym oraz edukacyjnym aspektom działalności szpitali klinicznych i instytutów. Dyskusja rozpoczęła się od tematu roli i miejsca tych jednostek w polskim systemie ochrony zdrowia. Uwzględnione zostały aspekty potencjalnej referencyjności szpitali, jak i różnic pomiędzy nimi a szpitalami innego typu w odniesieniu do: działalności wysokospecjalistycznej, kształcenia podyplomowego oraz kompleksowości i jakości świadczonych usług. Przedstawiono ponadto rolę instytutów w działalności na rzecz zdrowia publicznego. Szeroko dyskutowano o modelach zatrudnienia personelu w szpitalach klinicznych oraz o relacjach pomiędzy nimi a macierzystymi uczelniami jako podmiotami założycielskimi. Spierano się też o model finansowania ww. jednostek, tak w zakresie świadczonych w nich usług medycznych, jak i niezbędnych inwestycji w infrastrukturę oraz aparaturę medyczną. W szczególności podkreślone zostało znaczenie szpitali klinicznych dla bezpieczeństwa zdrowotnego, nie tylko w skali kraju, ale i na poziomie regionów oraz makroregionów. Następnie wygłoszono referat na temat obecnego stanu kształcenia podyplomowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli szpitali klinicznych, który także wzbudził gorącą dyskusję. Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. nad tym, czy kształcenie lekarzy w Polsce nadąża za postępem technologicznym oraz w jaki sposób zapewnić zasób kadry medycznej odpowiadający społecznemu zapotrzebowaniu.

 

Zebranie zakończyło się prezentacją wstępnych wniosków na temat ewentualnych rekomendacji NRR. Dotyczyły one zwiększenia potencjału innowacyjnego polskich szpitali klinicznych oraz instytutów, jak i działalności medycznej tych jednostek oraz ich postulowanego miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.