przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 5 października 2016

Prezydent RP uczestniczył w posiedzeniu Sekcji Ochrony Zdrowia NRR

  |   Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent spotkał się z Ministrem Zdrowia i członkami Sekcji Ochrony Zdrowia NRR aby porozmawiać o planowanych zmianach w systemie opieki zdrowotnej. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Rok po pierwszym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, ciała opiniująco-doradczego Prezydenta Andrzeja Dudy, pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – diagnoza sytuacji” odbyło się spotkanie z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

 

Zobacz także: „Ochrona zdrowia nie może w pełni podlegać grze rynkowej” Celem było omówienie zmian, jakie nastąpiły w systemie opieki zdrowotnej w Polsce oraz planów Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Minister Maciej Łopiński, który pełni funkcję Sekretarza NRR oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.

 

Pan Prezydent podziękował przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia za aktywny udział w comiesięcznych posiedzeniach Sekcji Ochrony Zdrowia w 2016 roku. W trakcie tych spotkań omówiono najważniejsze obszary funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w tym organizację Podstawowej Opieki Zdrowotnej, szpitalnictwa czy systemu kształcenia kadr medycznych.

 

Zobacz także: Dyskusja na temat planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia z udziałem Prezydenta RP Jedną z refleksji po roku prac jest wniosek, że w Polsce brakuje długofalowej, całościowej i spójnej polityki zdrowotnej. Prezydent podkreślił, że Polacy wciąż muszą długo oczekiwać na dostęp do lekarzy specjalistów czy leczenia szpitalnego. Część chorych ze względu na kolejki oraz trudności finansowe, które uniemożliwiają realizacją ich potrzeb w sektorze prywatnym, rezygnuje z leczenia. Również zakup leków stanowi wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych, a warto pamiętać że Polska cechuje się najwyższym w całej UE odsetkiem współpłacenia pacjentów za leki. W rezultacie satysfakcja obywateli z polskiego systemu opieki zdrowotnej pozostaje na bardzo niskim poziomie. Z badań opinii publicznej wynika, że ponad 60% badanych negatywnie ocenia ogólną jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Minister Zdrowia opowiedział o najważniejszych zmianach, które udało się wypracować w ciągu 10 miesięcy prac tego rządu. Wśród najważniejszych dokonań, które są procedowane lub w trakcie wdrażania wymienił zmiany prawne w zakresie inspekcji sanitarnej, ratownictwa medycznego, prawa farmaceutycznego czy leków dla seniorów.

 

Następnie Minister zaprezentował założenia reformy systemu opieki zdrowotnej, która po raz pierwszy została przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów 29 lipca bieżącego roku. Reforma zakłada zmiany w kilku kluczowych obszarach systemu. Dotyczą one wdrożenia powszechnego dostępu do systemu opieki zdrowotnej, przebudowy instytucji odpowiedzialnej za organizację płacenia za służbę zdrowia (w tym likwidację NFZ), reformy lecznictwa szpitalnego (poprzez utworzenie sieci szpitali) i przebudowy systemu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Jedną z najważniejszych planowanych zmian ma być systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na służbę zdrowia – do 6% PKB w 2025 roku.

 

W dyskusji członkowie Sekcji mieli wiele pytań do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Dotyczyły one przede wszystkim niektórych rozwiązań, które znajdują się w dokumentach oddanych w ostatnim czasie do konsultacji społecznych (w szczególności do projektu ustawy o tzw. „sieci szpitali” oraz założeń do ustawy o POZ). Jednocześnie dopytywano się o harmonogram dalszych działań.

 

Eksperci z Sekcji wyrazili obawy, że znając tylko część rozwiązań z zaplanowanej reformy i bez znajomości niektórych szczegółów trudno jest dokonać oceny całokształtu. W związku z tym zaplanowano kontynuację dyskusji, która odbędzie się 26 października.

 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.