przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 12 października 2016

Prezentacja "Opinii do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

  |   Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP i ekspertów NRR z wicepremierem Mateuszem Morawieckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

12 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie, podczas którego Prezydent RP wraz z ekspertami z Narodowej Rady Rozwoju przekazał wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu Opinię do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Spotkaniu przewodniczył Minister Maciej Łopiński, sekretarz NRR. Ze strony Ministerstwa Rozwoju, obok Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w spotkaniu udział wzięli: Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu (będący jednocześnie członkiem Narodowej Rady Rozwoju), Podsekretarze Stanu: Jadwiga Emilewicz, Adam Hamryszczak i Witold Słowik oraz Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju.

Prezydent przekazał wyrazy uznania ekipie Ministerstwie Rozwoju, która włożyła wiele wysiłku w stworzenie tak kompleksowego i ambitnego dokumentu, jakim jest projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Podziękował wicepremierowi za strategiczną inspirację, wskazanie kierunków zmiany modelu rozwoju Polski oraz za nadzór i determinację podczas przygotowywania tego obszernego materiału. Podkreślił, że dokument został wnikliwie przeanalizowany przez ekspertów z Rady, którzy zauważyli jego duży potencjał, ale dostrzegli też kilka obszarów wymagających poprawy lub uzupełnienia. Prezydent wyraził nadzieję, że sformułowane w życzliwym duchu wielostronne i merytoryczne uwagi NRR będą znaczącym wkładem w proces tworzenia programu rozwojowego dla Polski. Zobacz także: Debata Zespołu Zadaniowego NRR na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Dyskusja na temat projektu "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" z ekspertami z Narodowej Rady Rozwoju

 

Prezentacji Opinii w imieniu Zespołu dokonał dr hab. Marek Rymsza. Docenił on przede wszystkim metodologię tworzenia strategii, która uwzględniała współpracę dwunastu międzyresortowych zespołów tematycznych. Uznał, że tego typu partnerska praca jest ważną próbą przełamania resortowości w podejściu do różnych obszarów polityki państwa. Jednocześnie podkreślił, że zdaniem Zespołu realizacja zaplanowanych działań będzie wymagać powstania sprawnego mechanizmu zapewniającego koordynację cząstkowych projektów oraz ewaluacji najważniejszych polityk horyzontalnych. Członkowie Zespołu zastanawiali się, czy takie funkcje swoistego „mózgu państwa” powinno przejąć Centrum Studiów Strategicznych, którego powstanie przewidziano w Strategii.

 

W swojej prezentacji Marek Rymsza zwrócił uwagę na kilka najważniejszych wątków, które zostały szerzej rozwinięte w Opinii do projektu Strategii. Zdaniem ekspertów wartością dodaną SOR jest powiązanie rozwoju gospodarczego z rozwojem społecznym i integracją społeczną. Dzięki takiemu szerokiemu spojrzeniu są szanse na wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskim społeczeństwie.

 

W trakcie dyskusji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli ministerstwa oraz członków Zespołu poruszono tematy związane ze szczegółowymi propozycjami Strategii, jak np. energetyką, rozwojem wsi, stymulowaniem rozwoju startupów czy funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uwzględniono również bardziej generalne aspekty związane z wdrażaniem Strategii, jak spójność programowanych działań, wpływ na rozwój zrównoważony terytorialnie oraz możliwości aparatu administracyjnego do realizacji ambitnych planów.

Duże uznanie uzyskał selektywny charakter dokumentu, czyli skupienie uwagi na wybranych projektach, które stwarzają duże szanse rozwojowe. Jednocześnie wskazywano na brak operacjonalizacji wielu działań. Brak takiej „mapy drogowej” w opinii ekspertów może skutkować trudnościami z ustaleniem priorytetów w danym horyzoncie czasowym. Wiele uwagi poświęcono również planom finansowania realizacji SOR – zgodnie z projektem do 2020 roku na inwestycje prorozwojowe przeznaczono kwotę ponad 1,5 bln zł.

 

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju zapowiedzieli, że uwagi i propozycje zostaną wykorzystane w trakcie przygotowywania ostatecznej wersji SOR.

 

Prace wewnątrz Narodowej Rady Rozwoju nad analizą głównych założeń i rozwiązań zapisanych w Strategii trwały przez cały wrzesień. Projektem kierował dr hab. Marek Rymsza, koordynator Sekcji „Polityka społeczna, rodzina” w ścisłej współpracy z członkami specjalnie do tego celu powołanego Zespołu Zadaniowego: dr Krzysztofem Mazurem,  prof. dr hab. Alojzym Nowakiem,  prof. dr hab. Walentym Pocztą, Maciejem Sadowskim oraz Filipem Seredyńskim. Końcowa Opinia powstała w oparciu o opracowania Zespołu, analizy ekspertów oraz uwagi zgłoszone przez członków Narodowej Rady Rozwoju, które były omawiane podczas spotkań.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.