Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 29 stycznia 2017

Spotkanie doradców Prezydenta RP z prof. Justinem Yifu Linem

  |   Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem Spotkanie doradców Prezydenta RP i członków Narodowej Rady Rozwoju z prof. Justinem Yifu Linem

29 stycznia doradcy ekonomiczni Prezydenta RP: dr Marek Dietl, dr hab. Cezary Kochalski i Zdzisław Sokal oraz członkowie Narodowej Rady Rozwoju: prof. Stanisław M. Karpiński, Maciej Sadowski, prof. Artur H. Świergiel i Grzegorz Wiśniewski spotkali się z prof. Justinem Yifu Linem.

 

W spotkaniu uczestniczył także przyszły Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Rafał Antczak.

 

Prof. Justin Yifu Lin jest absolwentem Peking University i University of Chicago. Był profesorem Peking University i Hong-Kong University of Science and Technology. Jest założycielem China Center for Economic Research. W latach 2008 - 2012 prof. Justin Yifu Lin pełnił funkcje wiceprezesa i głównego ekonomisty Banku Światowego.

 

W prezentacji wprowadzającej do dyskusji dr Marek Dietl, Doradca Prezydenta RP zwrócił uwagę na to, że Polska w latach 1989 - 2016 była w trzeciej dziesiątce najszybciej rozwijających się krajów świata ale spośród krajów, które miały porównywalne lub wyższe PKB na mieszkańca w 1989 roku szybciej rozwijały się jedynie Korea Południowa, Tajwan oraz Irlandia. Jednocześnie przed Polską stoją poważne wyzwania związane z podtrzymaniem lub zwiększeniem tempa wzrostu m.in.:

 

1.      Budowa instytucji, które zachęcą najbardziej utalentowane osoby do rozwijania swojego potencjału w Polsce. Dotychczas, mimo wzrostu gospodarczego, wiele młodych, wykształconych osób opuściło nasz kraj.

 

2.      Duży stopień uzależnienia naszej gospodarki od innych krajów. Przejawia się to m.in. w wysokim udziale inwestorów zagranicznych w finansowaniu polskiego długu publicznego (ponad 50%) oraz w ponad 30% udziale w wartości dodanej tworzonym przez przedsiębiorstwa firm kontrolowanych przez zagraniczne podmioty.

 

3.      Ekspansja globalna jest ograniczona przez fakt, że ponad 50% eksportu z Polski jest dokonywana przez lokalne oddziały międzynarodowych koncernów.

4.      Demografia - pod względem dzietności Polska jest na 210 miejscu na 224 krajów i terytoriów świata.

 

Prof. Justin Yifu Lin odniósł się do wszystkich powyższych tez, zwracając uwagę na ścieżki rozwoju Irlandii i Korei Płd. Oba te kraje postawiły na specjalizację. Wybrano kilka branż o dużym potencjale, w których dany kraj miał lub mógł osiągnąć sukces globalny dzięki swoim przewagom konkurencyjnym. Zwracał też uwagę na produktywność, która jest wynikiem innowacyjności i jakości kapitału ludzkiego. Niezależnie w jakim kierunku pójdzie rozwój świata lepiej być bardziej niż mniej konkurencyjnym.

 

Jednocześnie, zdaniem prof. Justin Yifu Lin, pozycja geopolityczna Polski i konieczność ponoszenia znacznych wydatków na obronność nie musi zmniejszać szans na poprawianie konkurencyjności. Przykładem mogą być Korea Południowa, Tajwan, a nawet USA. Olbrzymie wydatki na obronność w tych krajach przełożyły się na innowacyjność, bowiem sektor cywilny umiał wykorzystać technologie obronne w innych zastosowaniach.

 

Prof. Justin Yifu Lin stwierdził, że choć jest wychowankiem University of Chicago i generalnie jest przekonany o neutralności pieniądza, to jednak ekspansja monetarna, która sprawi, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na inwestycje we wzrost produktywności, jest uzasadniona przy stymulowaniu wzrostu gospodarczego.

 

Po omówieniu innych zagadnień prof. Justin Yifu Lin poprosił o opinie odnośnie stosunku Polski do projektowanego przez Chiny nowego Jedwabnego Szlaku.

Poleć znajomemu