Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 września 2018

Konsultacje społeczne ustawy o centrach usług społecznych

W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad projektem ustawy o centrach usług społecznych. Celem działania centrum będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.

 

Koncepcja rozwoju i koordynacji usług społecznych przy wykorzystaniu centrum usług społecznych powstała w wyniku prac sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju. Projekt ustawy zakłada, że centra usług społecznych będą tworzone przez zainteresowane samorządy gminne (jako rozwiązanie fakultatywne). Gminy będą mogły elastycznie konstruować ofertę usług społecznych na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej. Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych.

 

Podczas prac nad projektem Kancelaria Prezydenta RP współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dbając w ten sposób, by proponowane rozwiązania wpisywały się w szerszą koncepcję rozwoju systemu polityki społecznej oraz integracji usług z różnych obszarów na poziomie lokalnym.

 

 

Na przełomie sierpnia i września br. wyjściowa wersja projektu ustawy została skierowana do konsultacji społecznych. Dotychczas w Kancelarii Prezydenta RP odbyły się spotkania konsultacyjne z ekspertami – naukowcami zajmującymi się problematyką polityki społecznej, z przedstawicielami samorządów terytorialnych i korporacji samorządowych, a także z Radą Pomocy Społecznej, pracownikami socjalnymi i organizatorami społeczności lokalnej. Planowane są jeszcze konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne, a także z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością.

 

Ten etap konsultacji zakończy spotkanie z Radą Dialogu Społecznego. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi i postulaty zostaną szczegółowo przeanalizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, a wnioski zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznego kształtu rozwiązań legislacyjnych i uzasadnienia projektu ustawy.

 

Poleć znajomemu