Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 października 2018

Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi”

  |   Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” Pałac Prezydencki | Seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi”

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Program Rodzina 500 plus na wsi” zorganizowane przez sekcje: Polityka społeczna, rodzina oraz Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju.

 

Seminarium otworzył i powitał przybyłych gości Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wprowadzenie do tematu przedstawili dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju (NRR), i dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji Wieś, rolnictwo NRR. Gośćmi honorowymi byli: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Konstanty Radziwiłł, Senator RP.

 

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie sekcji Polityka społeczna, rodzina oraz Wieś, rolnictwo NRR, przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także naukowcy zajmujący się problematyką sytuacji polskich rodzin oraz mediów zajmujących się tematyką wsi i rolnictwa.

 

Podczas pierwszej części spotkania minister Elżbieta Rafalska omówiła wpływ Programu Rodzina 500 plus na sytuację życiową i dochodową rodzin wiejskich. Członkowie NRR przedstawili zebranym kilka aspektów związanych z Programem Rodzina 500 plus w kontekście jego funkcjonowania na terenach wiejskich: prof. dr hab. Walenty Poczta zaprezentował wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na sytuację ekonomiczną polskich rolników i możliwości rozwojowe polskiego rolnictwa, dr hab. Marek Kośny przedstawił zmiany struktury konsumpcji gospodarstw wiejskich po wprowadzeniu Programu Rodzina 500 plus, a Bogdan Fleming zaprezentował studium przypadku – wpływ Programu Rodzina 500 plus na wsi na przykładzie gmin Mieścisko i Skoki w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.

 

W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja, podczas której zwrócono uwagę m.in. na różnice w sytuacji rodzin zamieszkujących na terenach wiejskich i miejskich, które przekładają się na rezultaty realizacji Programu Rodzina 500 plus, a także padło pytanie o to, w jaki sposób będzie rozwijana polityka prorodzinna na wsi. Dyskusję podsumowali dr hab. Marek Rymsza i dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.

 

Było to trzecie seminarium dotyczące Programu Rodzina 500 plus zorganizowane w Kancelarii Prezydenta RP.

Poleć znajomemu