Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 29 listopada 2018

Narodowa Rada Rozwoju na temat COP24 [PL/ENG]

  |   Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia” Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia”

– Wierzę, że przedstawiciele wszystkich państw podejdą do negocjacji odpowiedzialnie i katowicki szczyt zakończy się sukcesem – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, poświęconego COP24 w Katowicach. ENGLISH VERSION>>


Czwartkowe posiedzenie zostało zorganizowane w Pałacu Prezydenckim pod hasłem „Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP24 – Katowice – polski punkt widzenia”. Szczyt klimatyczny COP24 odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r.

 

Zobacz także: Wystąpienie podczas Narodowej Rady Rozwoju przed katowickim szczytem COP24 Prezydent podkreślił, że podstawowym celem jest doprowadzenie do przyjęcia przez konferencję COP24 pakietu decyzji wdrażających w pełni wszystkie postanowienia Porozumienia Paryskiego z 2015 r.  – Jesteśmy gospodarzem konferencji klimatycznej ONZ COP24 i trzeba jasno powiedzieć, że przed nami stoi bardzo ważne zadanie. Cele są dwa. Doprowadzić do przyjęcia pakietu decyzji, które będą oznaczały wdrożenie Porozumienia Paryskiego z 2015 r. Po drugie, chcemy to zrealizować na zasadzie „dialogu Talanoa”, co również jest kwestią bardzo istotną – podkreślił.

 

Andrzej Duda przyznał, że „negocjacje, które będą się toczyły w czasie katowickiego szczytu, będą negocjacjami bardzo trudnymi”. – Wierzę w to, że przedstawiciele wszystkich państw podejdą do tego odpowiedzialnie, że uda nam się te decyzje finalnie wypracować i szczyt katowicki zakończy się sukcesem – powiedział.

 

*****

Porozumienie Paryskie przyjęte 12 grudnia 2015 r. podczas COP21, określa nowe wielostronne ramy ochrony klimatu w perspektywie po 2020 r. Wszystkie strony Porozumienia – spośród 195 sygnatariuszy umowę ratyfikowały już 174 państwa – zobowiązane są do regularnego przedkładania Krajowych Wkładów, w których państwa określają swoje dobrowolnie wybrane cele polityki klimatycznej. Porozumienie wyznacza też wspólny cel dla wszystkich państw – aby w drugiej połowie XXI wieku osiągnąć równowagę między globalnymi emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy. Dzięki temu wzrost globalnej średniej temperatury nie powinien przekroczyć 2°C.

 

 

Prezydent ocenił, że Polska może chodzić z „podniesioną głową”, jeśli chodzi o realizację polityki klimatycznej. – My właściwie idealnie wpisujemy się w realizację modelu zrównoważonego rozwoju. Polska gospodarka cały czas się rozwija, nasze PKB wzrasta, a jednocześnie cały czas ograniczamy emisję. To jest w jakimś sensie model idealny i do tego dążymy także poprzez postanowienia kolejnych konferencji klimatycznych, poprzez ich wdrażanie – mówił.

 

Według jego oceny, zasadą powinien być zrównoważony rozwój – czyli, by zachowana została równowaga między emisją gazów cieplarnianych, a ich pochłanianiem. Żeby, jak podkreślił Prezydent, wpływ emitowanego CO2 na środowisko był jak najmniejszy.

 

Zdaniem Andrzeja Dudy, każde państwo powinno się rozwijać w sposób suwerenny, to znaczy stosować takie ograniczenia emisji, metody pochłaniania CO2,  jakie są dogodne dla jego rozwoju gospodarczego i dla jego warunków, przy równoczesnej realizacji zasady, by emisja równała się z pochłanianiem.


W posiedzeniu NRR wzięli udział m.in. Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski, a także Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka – Przewodniczący COP 24.

 

 

 

*****

W dniach 2-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24).

 

Po raz czwarty polski minister będzie Prezydentem Konferencji Stron, a po raz trzeci Polska będzie gościć to wydarzenie. Poprzednie konferencje zorganizowane w Polsce to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie.

 

Początkiem globalnej polityki klimatycznej był tzw. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, który odbył się w 1992 pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiodącym hasłem konferencji było „Środowisko i Rozwój”.   

 

Konwencja Klimatyczna z 1992 r. wyznaczyła bardzo ogólne ramy dla międzynarodowej współpracy na potrzeby walki ze zmianami klimatu. W 1997 r. państwa uzgodniły Protokół z Kioto, który wyznaczał konkretne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele w ramach protokołu mogłyby być realizowane indywidualnie przez państwa-strony lub wspólnie - np. Unię Europejską. Polska wypełniła zobowiązana PzK (obowiązek redukcji - 6%, redukcja rzeczywista około 29%).

(KG)

Poleć znajomemu