Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 grudnia 2018

Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze

  |   Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze Seminarium ,,Powroty młodych naukowców” w Belwederze

W Belwederze odbyło się dziś organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP i Radę Młodych Naukowców seminarium poświęcone kwestii powrotów młodych naukowców do Polski. Spotkanie otworzył prof. Andrzej Waśko, Doradca Prezydenta RP i koordynator sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” Narodowej Rady Rozwoju.

 

W pierwszej części spotkania dr Ewa Sell-Kurek i dr Paweł Tecmer, reprezentujący Radę Młodych Naukowców oraz dr Justyna Pielecka-Fortuna i Bartosz Paszcza z Fundacji „Polonium” wskazali i omówili główne bariery utrudniające – ich zdaniem - powrót młodych naukowców do kraju. Jako najważniejsze z nich wymienili: rozbudowane procedury administracyjne i zbyt dużą biurokrację na polskich uczelniach, niskie - w porównaniu do krajów zachodnich - zarobki młodej kadry naukowej, słabą infrastrukturę badawczą, brak atrakcyjnej oferty socjalnej oraz nieprzygotowanie polskich uczelni do współpracy z naukowcami, którzy wcześniej pracowali za granicą.

 

W drugiej części spotkania zaproszeni goście odnieśli się do prezentacji prelegentów. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prof. Elżbieta Żądzińska, Wiceprzewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki, dr Piotr Wojtulek, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców, dr Łukasz Wojdyga, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dr Jerzy Frączek z Narodowego Centrum Nauki oraz członkowie NRR: Jolanta Dobrzyńska, prof. Krzysztof Dybciak i dr Marek Kisilowski.

Poleć znajomemu