Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 września 2019

Z Konwentem Dyrektorów ROPS o centrach usług społecznych

  |   Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych Spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej poświęcone centrom usług społecznych

30 września w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS). Tematem wiodącym spotkania były centra usług społecznych. Z przybyłymi z całej Polski dyrektorami regionalnych ośrodków polityki społecznej spotkali się Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, oraz członkowie sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
 

Minister Andrzej Dera, witając przybyłych gości, podkreślił, jak ważne dla Prezydenta Andrzeja Dudy są kwestie związane z polityką społeczną, czego efektem jest uchwalona z inicjatywy Prezydenta RP ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Rozwiązania zawarte w ustawie są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z rozwojem i integracją usług społecznych na poziomie lokalnym.
 

Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza zaprezentował działania informacyjno-wdrożeniowe dotyczące centrum usług społecznych realizowane przez KPRP w okresie vacatio legis, a także te planowane w pierwszych miesiącach po wejściu w życie ustawy. Wskazał m.in. na przygotowywane przez KPRP materiały edukacyjne o centrach usług społecznych.
 

Przedstawiciele ministerstw omówili stan prac nad pilotażowym programem grantowym mającym wesprzeć 15 samorządów gminnych w tworzeniu i prowadzeniu centrów usług społecznych, wskazali na możliwości wykorzystania środków z funduszy unijnych na poziomie regionalnym w finansowaniu usług społecznych świadczonych w centrum. Została również zaprezentowana informacja o podjętych w Ministerstwie Cyfryzacji pracach nad narzędziem informatycznym wspierającym zarządzanie usługami społecznymi.
 

Najwięcej czasu poświęcono dyskusji na temat szkoleń dla kadr centrów usług społecznych, które zgodnie z ustawą będą organizować na terenie swoich województw ROPS-y. Przedstawiciele Konwentu zgłosili chęć udziału w konsultacjach rozporządzenia wykonawczego dotyczącego minimum programowego i wymiaru zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkoleń.

 

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1818) wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Była to prezydencka inicjatywa ustawodawcza, której koncepcja powstała w sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju.

Poleć znajomemu