Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

O Narodowej Radzie Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

 

Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

 

NRR składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady:

 

  1. Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna;
  2. Edukacja, młode pokolenie, sport;
  3. Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
  4. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
  5. Nauka, innowacje
  6. Ochrona zdrowia;
  7. Polityka społeczna, rodzina.
  8. Samorząd, polityka spójności;
  9. Wieś, rolnictwo.
Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczyć będą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady. Sekretarzem NRR jest pan Konrad Dziobek Doradca Społeczny Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.
 

Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda zapowiadał jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej, jako nawiązanie do gremium powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rada w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego odbyła dwa posiedzenia – pierwsze poświęcone demografii, drugie finansom. W planach było także trzecie posiedzenie, którego tematem miał być system ochrony zdrowia.

 

Pierwsze posiedzenie Rady pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy - „Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – diagnoza sytuacji” -  jest więc bezpośrednim nawiązaniem do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego.

Poleć znajomemu