Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Konrad Dziobek

Lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, wieloletni nauczy-ciel akademicki, przedsiębiorca. W latach 2016–2020 pełnił społecznie funkcje doradcy Prezydenta RP oraz sekretarza Narodowej Rady Rozwoju, zarządzając pracami tego gremium. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, gdzie w 2009 r. obronił pracę doktorską. Uczestniczył w stażach zagranicznych. Był organizatorem licznych zjazdów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest auto-rem kilkudziesięciu publikacji. Swoje zainteresowania medyczne i naukowe koncentruje na ginekologii onkologicznej.


Zawodowo jako lekarz praktyk był związany ze Szpitalem Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wieloletni pracownik Szpitala Uniwersyteckiego oraz Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne. W latach 2008–2012 tworzył i z sukcesem zarządzał niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. W latach 2018–2020 piastował stanowisko dyrektora szpitala zatrudniającego blisko siedmiuset pracowników. Został odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości jako zasłużony dla ochrony zdrowia w Polsce.


Od roku 1999 w ramach prowadzonych przedsiębiorstw jest aktywny na rynku medycznym i farmaceutycznym, współpracując z licznymi podmiotami polskimi i między-narodowymi. Zajmuje się zagadnieniami zarządzania, szkoleń, outsourcingu i doradztwa. Działa w organizacjach społecznych i zawodowych, wspiera czynnie organizacje charytatywne.

Poleć znajomemu