Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Monika Stanny

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

Od 2016 r. dyrektor IRWiR PAN. Zajmuje się zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwojem lokalnym i regionalnym, demografią, rynkiem pracy na wsi, zagadnieniem dezagraryzacji.

 

Autorka ponad stu artykułów naukowych i ośmiu monografii autorskich. Kierownik projektów badawczych, w tym wieloletniego projektu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”. Pomysłodawca i kierownik projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”.

 

Członek Rad Naukowych: Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

Poleć znajomemu