Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska, z wykształcenia mgr inż. geodezji i kartografii ukończonej na Politechnice Warszawskiej oraz nauczyciel. Pracowała w szkołach różnych typów, w Radzie Szkół Katolickich oraz w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach: zastępcy dyrektora departamentu w MEN, naczelnika Wydziału Edukacji w warszawskim samorządzie, zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

 

Społecznie-współtwórca Niezależnego Ruchu Harcerskiego w latach 80-tych, autorka programu wychowawczego ZHR, systemu harcerskich stopni i sprawności, wykładowca szkoły instruktorskiej, założycielka środowiska harcerskiego na warszawskim Marymoncie.

 

W ramach zainteresowań - wieloletnie samodzielne studia w obszarze tematycznym obejmującym współczesne nurty wychowawcze i zagadnienia pokrewne z zakresu: antropologii, psychologii rozwojowej, pedagogiki, etyki. W ostatnich latach praca nad optymalnym systemem edukacji szkolnej w Polsce.

 

Publikacje: opracowania tematyczne w wydaniach książkowych tworzonych dla celów kształcenia dyrektorów szkół i nauczycieli oraz artykuły w „Wychowawcy”, „Niedzieli” i „Arkanach”.

Poleć znajomemu