Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW. W roku akademickim 2014-2015 otrzymał Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszych Studentów.

 

Od kilku lat aktywnie prowadzi różnego typu działalność społeczną. W 2011 r. był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". W latach 2011-2013 koordynował projekt w Fundacji Republikańskiej.

 

Od 2010 r. jest członkiem, a w latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber (pełnił też inne funkcje w Stowarzyszeniu). Od stycznia 2012 r. koordynuje również akcję „Goń z pomnika bolszewika". Od 2012 r. współorganizuje coroczne Warszawskie Marsze Rotmistrza Witolda Pileckiego. W 2013 r. był współautorem Prawdziwej „księgi zasług" Wojciecha Jaruzelskiego, stanowiącej odpowiedź na próby gloryfikowania tej postaci przez środowiska lewicowe. Jesienią 2015 r. współorganizował ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości".

 

W 2012 r. został publicystą miesięcznika „Na Poważnie", od kwietnia 2013 r. jest stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii", w którym publikuje teksty dotyczące polityki historycznej. Publikował także w tygodniku „Polska Niepodległa", współpracuje z tygodnikiem „ABC". Od marca 2015 r. należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia" przyjętego w maju 2015 r. przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę.

 
* * *
 

Piotr Mazurek uczestniczy również w pracach sekcji Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna NRR.

Poleć znajomemu