Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wojciech Starzyński

Wojciech Starzyński, prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W latach 1980-1989 przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni prezes STO (1989-2010).

Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce. Jeden z założycieli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku - pierwszej niepublicznej uczelni wyższej na Mazurach. Animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.

Organizator w 2000 r., wspólnie z Parlamentarnym Zespołem „Edukacja Jutra”, dwóch konferencji na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie edukacyjnym, w trakcie których wypracowano propozycję rozwiązań dotyczących usytuowania rad rodziców w polskim systemie oświaty wprowadzonych w 2007 r. do ustawy o systemie oświaty.

W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. organizacji pozarządowych i edukacji narodowej, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W latach 2002-2010 Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy. W 2006 r. założyciel Fundacji „Rodzice Szkole”, w latach 2006-2010 przewodniczący Rady Fundacji.

Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

                                                            * * *
Wojciech Starzyński uczestniczy również w pracach sekcji Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna NRR.

 

Poleć znajomemu