Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Bronisław Barchański

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, z którą związał swoją karierę zawodową. Był pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk Zagranicznych, kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, członkiem Senatu AGH, prodziekanem Wydziału Górniczego i prorektorem AGH przez dwie kadencje oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w Polsce.

 

Ponadto był przewodniczącym Komisji ds. Szkoleń Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Od lat 90. jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych, prowadzi wykłady gościnne w RFN, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Szczególnie intensywnie współpracuje z TU Clausthal-Zellerfeld, RWTH Aachen, FH G. Agicola Bochum, TU Freiberg (RFN). Od Senatu TU Bergakademie Freiberg otrzymał honorowy tutuł Ehrenbürger der TU Bergakademie Freiberg. Jako przedstawiciel Polski brał udział w obradach Światowych Kongresów Górniczych w Düsseldorfie, Istambule, Belgradzie, Sofii, Sztokholmie i Acapulco. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym I-go Stopnia.

 

Jest opiekunem i promotorem wielu prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Jego autorstwa są liczne publikacje i opracowania naukowe (około 150).

 

Za współpracę z przemysłem wydobywczym został wyróżniony wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Ostatnie odznaczenie zostało Mu nadane 15.10.2015 r. przez Kapitułę GDMB w Goslar (RFN). Jako pierwszy Polak otrzymał medal G. Agricoli. Medal ten został ufundowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Górników i Hutników (GDMB) na posiedzeniu w 1924 r. we Freibergu dla uczczenia pamięci genialnego uczonego G. Agricoli. Odznaczenie Agricoli jest przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju światowego górnictwa i współpracy z niemieckimi uczelniami górniczymi. Do dnia dzisiejszego w/w wyróżnienie nadano 44 osobom.

 

Jest żonaty i ma czworo dzieci.

Poleć znajomemu