Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Kazimierz Kujda


Dr Kazimierz Kujda, absolwent Politechniki Warszawskiej, na której uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Ma także tytuł zawodowy magistra ekonomii, otrzymany w SGPiS w Warszawie. Uzyskał również dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania UW.

 

Dysponuje dużą wiedzą praktyczną z zakresu gospodarki i finansów. Zdobywał ją pracując ponad 20 lat w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego i instytucji finansowych. Jest Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funkcję tę pełni już po raz trzeci. Był członkiem rad nadzorczych takich instytucji, jak Bank Ochrony Środowiska SA i Polskie Koleje Państwowe SA. Doświadczenie praktyczne w sferze ekonomii i finansów łączył z pracą naukową i menedżerską na stanowisku rektora w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Znana jest mu problematyka programowania rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie przygotowywania i wdrażania projektów zgodnie ze standardami Komisji Europejskiej. Ma kompetencje do doskonalenia rozwiązań organizacyjnych sprzyjających efektywnemu wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej w inwestycjach infrastrukturalnych.

 

Pracując wiele lat w zarządach spółek poznał bariery i ograniczenia utrudniające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

 

* * *

Kazimierz Kujda uczestniczy również w pracach sekcji Samorząd, polityka spójności NRR.

Poleć znajomemu