Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marek Chrzanowski

Dr hab. Marek Chrzanowski, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki. Adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej SGH w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi, członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Redaktor naczelny czasopisma Polityka Gospodarcza.

 

Prezes Instytutu Gospodarki Narodowej – stowarzyszenia zajmującego się prowadzeniem badań oraz formułowaniem i propagowaniem strategii w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. Przez wiele lat przewodniczący Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Kierownik lub członek zespołu analitycznego w wielu projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i zarządzania. Główne obszary zainteresowania to Nowe Zarządzanie Publiczne, polityka fiskalna i monetarna, wpływ polityki Unii Europejskiej na polską gospodarkę oraz instrumenty polityki gospodarczej i społecznej.

 

***

Marek Chrzanowski uczestniczy również w pracach sekcji Samorząd, polityka spójności NRR.

Poleć znajomemu