Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Andrzej Nowak

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, profesor zw., kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX-XX wieku w Instytucie Historii PAN, kierownik Zakładu Dziejów Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ. Specjalizuje się w zakresie historii politycznej i intelektualnej Europy Wschodniej, studiów nad pamięcią europejską oraz badań porównawczych nad imperiami.

 

Wykładał historię Polski i Rosji na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. of Virginia), angielskich (Cambridge, Univ. College of London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”.

 

Od 1980 r. zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współorganizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego zorganizowanego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. W latach 1988-1994 sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 r. do końca 2012 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 34 książki, a także blisko 200 artykułów i recenzji naukowych.

 

Żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Krakowie.

Poleć znajomemu