Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Witold Czesław Spirydowicz

Dr Witold Czesław Spirydowicz, polski dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze.

 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe: na Wydziale Dziennikarstwa UW, w Centre Européen Universitaire de Nancy (Francja), w Diplomatie Academy w Londynie (Polytechnic School of Central London), w 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW.

 

Autor artykułów naukowych w: „Państwie i Prawie", „Przeglądzie Sądowym", „Review of Comparative Law", oraz tłumacz na język polski książki H.J. Schneidera Massenmedien und Kriminalität (Warszawa 1992).

 

W 2006 r. odznaczony Medalem  „Pro Memoria" otrzymanym z rąk śp. Janusza Krupskiego - Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za wzorową pracę na stanowisku dyrektora departamentu orzecznictwa UDSKIOR oraz  w 2007 r. Krzyżem „Wolność i Niezawisłość” - za zasługi dla polskich środowisk kombatanckich. W 2014 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Węgier za „szczególny wkład w rozwój braterskich relacji polsko-węgierskich” w ramach projektów naukowych, kulturalnych i gospodarczych realizowanych przez Ambasadorów Grupy Wyszehradzkiej w Królestwie Marokańskim oraz w 2015 r. Order Dynastii Alawitów na Wielkiej Wstędze - otrzymany z rąk króla marokańskiego Mohammeda VI. w uznaniu zasług dla rozwoju stosunków dwustronnych - najwyższe marokańskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom.

 

Znajomość języków (biegła): angielski, francuski, niemiecki (egzaminy resortowe MSZ), podstawowa: język włoski (podstawy w MSZ).

Poleć znajomemu