Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Maciej Chorowski

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, kierownik Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.

 

W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Jest jednym z inicjatorów zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN, reaktor termonuklearny ITER w Cadarache, laser na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu czy kompleks akceleratorów FAIR w Darmstadt. Jest członkiem Komitetu Finansowego CERN w Genewie oraz Procurement Contract Committee PCC europejskiej agencji Fusion for Energy w Barcelonie. Przewodniczy Komisji Skraplania i Separacji Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Był jednym z inicjatorów budowy Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którym zarządzał w latach 2002-2012. Jest m.in.: członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC, Rady Naukowej Instytutu Automatyzacji Systemów Energetycznych IASE oraz Komitetu Naukowego MPWiK Wrocław.

 

Jest autorem bądź współautorem ponad 100 prac dotyczących kriogeniki i energetyki.

 
* * *
 

Maciej Chorowski uczestniczy również w pracach sekcji Bezpieczeństwo, obronność NRR.

 
Poleć znajomemu