Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Mirosław Parol

Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol, profesor nauk technicznych. Od 1985 r. do chwili obecnej związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (WE PW).

 

Specjalizuje się w elektroenergetyce. Jest autorem bądź współautorem wielu publikacji dotyczących sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych.

 

Prowadzi wykłady dla studentów na Wydziale Elektrycznym PW, w tym także na studiach doktoranckich. Był promotorem 4 obronionych rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym ponad 100 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich) na kierunku Elektrotechnika oraz Informatyka WE PW.

 

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez instytucje odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe (Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w pracach badawczych i ekspertyzach realizowanych dla różnych podmiotów prawnych (przemysłowych i innych).

 

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Sekcji Polskiej IEEE (w latach 2008-2009 przewodniczący Chapteru Power Engineering Society/Industry Applications Society tej sekcji).

 

Poleć znajomemu