Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Rajmund Bacewicz

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej.

 

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalnością fizyka ciała stałego w 1974 r. Od ukończenia studiów związany z Politechniką Warszawską. W latach 1986 - 1988 odbył staż naukowy w Solar Energy Research Institute (USA). Od 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. W latach 2005 - 2012 był dziekanem tegoż Wydziału, a od 2012 r. jest prorektorem ds. nauki Politechniki Warszawskiej.


Obszar jego naukowych zainteresowań to fizyka związków półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych materiałów do zastosowań w technologii ogniw słonecznych. Prowadzi badania metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii rentgenowskiej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Wypromował 8 doktorów fizyki.


Należy do licznych stowarzyszeń naukowych wśród nich do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a także do brytyjskiego Instytutu Fizyki (IOP).
 

 

Poleć znajomemu