Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Stanisław Mariusz Karpiński

Prof. dr hab. Stanisław Mariusz Karpiński, wykładowca akademicki w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie.

 

W latach 1999-2008 był wykładowcą i profesorem Uniwersytetu Sztokholmskiego. W 1999 r. wraz z kolegami opisał w „Science” mechanizm systemowej nabytej aklimatyzacji u roślin. W 2010 r. kierowany przez niego zespół w SGGW w Warszawie przedstawił w „The Plant Cell” analogiczny do sytemu nerwowego zwierząt systemowy mechanizm przekazywania bodźców świetlnych i fizjologiczną pamięć świetlną u roślin. W 2009 r. powrócił do Polski. Został laureatem pierwszego konkursu „Welcome” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymując indywidualny grant badawczy oraz został wykładowcą w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie. W 2012 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nadzorował m. in.: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Autor i współautor ponad 75 recenzowanych i wysoko cytowanych artykułów naukowych i 4 międzynarodowych patentów. Obecnie kieruje 3 grantami z NCN i 2 konsorcjami naukowo-przemysłowymi finansowanymi przez NCBiR angażujących łącznie ponad 45 naukowców i doktorantów. Wypromował w Szwecji i w Polsce 10 doktorów, 17 magistrów i 7 inżynierów.

 

Działacz opozycji w okresie PRL, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Żonaty, ojciec dwojga dorosłych dzieci.

 

* * *

Stanisław M. Karpiński uczestniczy również w pracach sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość NRR.

Poleć znajomemu