Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Krzysztof Bielecki

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Były, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. W latach 1961-1970 pracował w Klinice Chirurgii i w Zakładzie Fizjologii Człowieka AM w Warszawie. Był Konsultantem Krajowym w zakresie chirurgii ogólnej.

 

Szczególne zainteresowania zawodowe to patofizjologia i chirurgia przewodu pokarmowego oraz zdrowie publiczne.

 

Odbył liczne zagraniczne staże w dziedzinie chirurgii. Jest członkiem 5 towarzystw specjalistycznych krajowych i 11 zagranicznych, a także członkiem 12 kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem 367 prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był redaktorem lub współautorem 13 podręczników i atlasów z zakresu chirurgii.

 

Od 1961 r. nieprzerwanie zajmuje się działalnością dydaktyczną. Był opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych, promotorem 12 przewodów doktorskich oraz recenzentem w ok. 70 pracach doktorskich, habilitacyjnych i ocenie dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora.

 

Otrzymał liczne nagrody i odznaczeniami, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Jubileuszową za 45 lat pracy nauczyciela akademickiego. Jest Honorowym Członkiem 3 krajowych towarzystw naukowych.

 

Pozamedyczne zainteresowania to działalność w samorządzie lekarskim, śpiew chóralny (chór Surma i chór Medicantus), miłośnik spływów Czarną Hańczą i uzdrowiska Busko Zdrój, gdzie w czerwcu 2015 r. nadano mu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Busko Zdrój.  

 

Jego życiowe credo to: „Ja żyję dla innych.”

 

Jest żonaty, ma trzech synów. 
Poleć znajomemu