Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Maciej Dercz

Dr Maciej Dercz, dr nauk prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca i koordynator modułu prawnego MBA w ochronie zdrowia na tej uczelni.

 

Radca prawny pracujący na rzecz organów władzy publicznej, m.in.: Urzędu m. st. Warszawy, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1990-1997 działacz samorządowy, m.in.: pełnił funkcje radnego wojewódzkiego, miejskiego, był wiceprezydentem miasta Kutna i wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego płockiego. Był przewodniczącym Zespołu ds. Reform Ustrojowych Państwa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prowadzi od kilkunastu lat zajęcia doskonalenia zawodowego w zakresie prawa ochrony zdrowia dla KIRR. Uczestniczył w zespołach roboczych ds. przekształceń i restrukturyzacji działających na rzecz Ministerstwa Zdrowia. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych z zakresu prawa ochrony zdrowia. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego „Maximus”.

 
Prowadził liczne szkolenia, brał udział w stażach zagranicznych i wielu konferencjach naukowych. Autor oraz współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia m.in.: Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej (2001), Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia (2006), Prawo Publiczne Ochrony Zdrowia (2013), Ustawa o działalności leczniczej – komentarz (2013), Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny (2015). Współautor raportu Banku Światowego o lecznictwie zamkniętym w Polsce i raportu Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce. Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego zrealizowanego na rzecz Ministerstwa Zdrowia.
Poleć znajomemu