Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski, profesor nadzw. UJ, Collegium Medicum.

 

W 1993 r. rozpoczął pracę w Kolejowym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży. Od 1994 r. pracuje w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ, Collegium Medicum. W latach 1996-1998 i 2000-2001 przebywał na stypendium w Texas Heart Institute /St. Luke's Episcopal Hospital i University of Texas Medical School w Houston USA. Po powrocie z USA w 2000 r. uzyskał specjalizacje z zakresu kardiochirurgii, a w 2003 r. w zakresie transplantologii klinicznej. Od 2003 r. zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2007 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie transplantologii klinicznej. W latach 2011-2015 był Sekretarzem Generalnym PTT, zaś w 2015 r. został wybrany prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

 

Wykładał na uniwersytetach w: Houston, Filadelfii, Lubljanie, Berlinie, Belgradzie i Hangzhou.

 

Do jego głównych obszarów zainteresowań naukowych zalicza się: zagadnienia transplantacji serca oraz ocena powikłań i wyników odległych. Był organizatorem wielu zjazdów naukowych o międzynarodowym znaczeniu.

 

Autor ponad siedemdziesięciu prac oryginalnych, prac poglądowych oraz wielu rozdziałów w podręcznikach.

 

W 2011 r. otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. Został wyróżniony przez Polską Izbę Turystyczną Tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. 

Poleć znajomemu