Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Radziszewski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, urolog, ekspert z zakresu uroonkologii, neurourologii i zdrowego starzenia się mężczyzn. Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W latach 2005-2007 był członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Trzymania Moczu (ICS), a w latach 2006-2014 członkiem Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2004 r. jest członkiem Międzynarodowych Konsultacji nt. nietrzymania moczu (WHO), a od 2011 r. członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Od wielu lat zajmuje się edukacją urologów zarówno w kraju, jak i za granicą, organizując liczne zjazdy naukowe (neurourologia, uroradioonkologia) oraz wykładając na kongresach krajowych i zagranicznych. Od 2011 r. jest wykładowcą Europejskiej Szkoły Urologii oraz Programu Szkoleniowego Rezydentów w Europie (EUREP). Przebywał na stażach naukowych w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju oraz za granicą. Aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami pacjentów, działając na rzecz poprawy opieki zdrowotnej i jakości życia osób z chorobami urologicznymi.

 

Głównymi obszarami jego prac naukowych są: neurourologia i onkologia, ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów chorób oraz medycyna personalizowana.

 

Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym „European Urology”, „Urogynecology”, „Urologia Internationalis”, „Videochirurgia” i in.. Członek komitetów redakcyjnych „Neurology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Archives of Medical Sciences” i in. Członek grupy F1000, zajmującej się oceną najlepszych artykułów z dziedziny urologii. Autor i współautor ponad 250 artykułów oraz kilkunastu rozdziałów w podręcznikach krajowych i międzynarodowych.

 
Poleć znajomemu