Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Grażyna Maria Ancyparowicz

Dr hab. Grażyna Maria Ancyparowicz, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), doktorat uzyskała w 1981 r., natomiast stopień doktora habilitowanego. nauk ekonomicznych w 1987 r..

 

Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, w tym szeroko pojętej problematyce zabezpieczenia społecznego oraz finansów.

Do 2011 r. działalność naukową łączyła z pracą w instytucjach rządowych, zajmując stanowisko dyrektora departamentu Gospodarki Światowej w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie dyrektora Departamentu Finansów w Głównym Urzędzie Statystycznym. W latach 1996-2002 pracowała w jednej z największych polskich korporacji finansowych, obserwując od środka działanie takich organizacji.

 

Jest autorką kilku podręczników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za najważniejsze pozycje w swoim dorobku uważa wydany w 2010 r. raport pt. Otwarte Fundusze Emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego oraz opublikowaną w bieżącym roku monografię: Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce.

 

Odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (dawniej PIPS).

 

Prywatnie pasjonuje się historią, jest miłośniczką opery. 

Poleć znajomemu