Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Marek Rymsza

Dr hab. Marek Rymsza, socjolog, pracuje naukowo w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie obecnie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, wydawanego przez Fundację Instytut Spraw Publicznych. Członek Redakcji kwartalnika „Więź” oraz „Laboratorium Więzi”. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. Współzałożyciel i aktywny uczestnik Forum Współpracy Empowerment.

 

W latach 1990-2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002-2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i innych polityk publicznych, pracy socjalnej oraz w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Ostatnio opublikował:  Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013; Toward Active Welfare. The Development of Social Work and Community Work in Poland and Europe (red. naukowa tomu), Warsaw 2014; Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce (współautorstwo z A. Karwackim i T. Kaźmierczakiem), Warszawa 2014.

 
Mieszka w Warszawie.
Poleć znajomemu