Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Adam Jarubas

Adam Jarubas. ukończył historię na Akademii Świętokrzyskiej, a także studia podyplomowe: Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym w Wyższej Szkole Handlowej.


Pracę zawodową zaczynał jako asystent - doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z PSL. W latach 2002-2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a następnie w latach 2004-2006 wicedyrektor jednostki samorządowej - Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.


Od lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym. W latach 1998-2002 był radnym powiatowym powiatu buskiego. Od 2006 r. radny województwa świętokrzyskiego, od listopada tego samego roku do chwili obecnej marszałek województwa świętokrzyskiego.


Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.


W latach 1997-2001 prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W latach 2000-2006 sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL, a od 2006 r. prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.


Wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Lokalnych w Kielcach.


Laureat nagród lokalnych województwa świętokrzyskiego.


Honorowy Obywatel gmin: Sędziszów, Działoszyce i Pińczów.


Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.


Żona Mariola (jest ekonomistką), dwóch synów: Dawid i Damian.

Poleć znajomemu