Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz

Danuta Wawrzynkiewicz, ukończyła Zawodowe Studia Administracyjne na UW. Od 1956 r. do 1981 r. pracowała w państwowej administracji terenowej w Wydziałach Finansowych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (do 1975 r.) oraz Stołecznej Rady Narodowej (do 1981 r.).

 

W 1982 r. została przeniesiona służbowo do Ministerstwa Finansów. W Ministerstwie Finansów, w Departamencie Budżetu Państwa pracowała na stanowiskach:- naczelnika wydziału finansowania administracji centralnej i terenowej (1982-1988),- wicedyrektora Departamentu Budżetu Państwa (1989-1995).

 

W 1996 r. została powołana na stanowisko dyrektora nowoutworzonego Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, którym kierowała do 2000 r. Od 2000 do 2004 r. była doradcą Ministra Finansów. W ramach swoich prac w Ministerstwie Finansów zajmowała się pracami systemowymi związanymi z finansami publicznymi. Współpracowała przy powstawaniu w latach 1989-2000 wszystkich podstawowych aktów prawnych stanowiących dziś system finansów samorządu terytorialnego, jak również ustaw o finansach publicznych. Była przedstawicielem Ministra Finansów w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego, który był pierwszą ogólnokrajową reprezentacją samorządu, a w następnych latach w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Przez wiele lat szkoliła na różnego rodzaju kursach, konferencjach i sejmikach kolejne ekipy samorządowców (wójtów, burmistrzów, skarbników i radnych).

 

Od 17 lutego 2004 r., powołana przez Radę Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, sprawowała funkcję skarbnika.

 

Danuta Kazimiera Wawrzynkiewicz od marca 2006 r. była przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego, następnie w Komisji Nadzoru Finansowego.

 

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Doradcy Prezydenta RP w kwestiach dotyczących finansów publicznych, w tym finansów samorządu terytorialnego.

 

* * *

Danuta Wawrzynkiewicz uczestniczy również w pracach sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość NRR.

 

Poleć znajomemu