Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piotr Franciszek Całbecki

Piotr Franciszek Całbecki, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od trzech kadencji marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Od przeszło siedemnastu lat związany z pracą w samorządzie, ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych.

Zasiadał w Radzie Miasta i Zarządzie Miasta Torunia, a następnie w sejmiku województwa. Przed objęciem w 2006 r. urzędu marszałka województwa pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich w toruńskim magistracie. Był m.in.: doradcą i pełnomocnikiem wojewody toruńskiego do spraw współpracy z Bankiem Światowym oraz sekretarzem Wojewódzkiego Zespołu Integracji Europejskiej.

W swojej pracy przykłada szczególną wagę do tego, by unijne środki pomocowe były inwestowane w przedsięwzięcia, które przyspieszą rozwój województwa. Jest także zaangażowany w działalność społeczną, samorządową, nadto kulturową. Jest m.in. zwolennikiem innowacyjnych form edukacji. W 2014 r. Unia Europejska doceniła działania województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami przyznając wyróżnienie w konkursie „Europa Nostra Awards”.

W 2009 r. otrzymał od Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi pierwszego stopnia za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju samorządu w Polsce, zaś w 2013 r. z rąk Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w pracy samorządowej.

Żonaty, ma troje dzieci.

Poleć znajomemu