Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Władysław Ortyl

Władysław Ortyl,ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (inżynier, specjalność - konstrukcje lotnicze).

 

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992-1998 był prezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. Jednocześnie od 1997 do 1999 r. był również członkiem Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

 

W latach 1998-2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in.: programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących kilku programów pomocowych. Z kolei w latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, a w okresie od 2002 do 2005 r.  był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego. 27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka.

 

W 2005 r. wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Władysław Ortyl od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność” (był m.in.: członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przew. Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego). Jest również członkiem Akcji Katolickiej i stowarzyszenia Genius Loci.

 

Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.

 

Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i pięcioro wnucząt.

 

* * *

Władysław Ortyl uczestniczy również w pracach sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość NRR.

Poleć znajomemu