Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Walenty Poczta

Prof. dr hab. Walenty Poczta, profesor zw. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie.

 

Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (w kadencji 2012-2015 r.) i wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN (w kadencji 2012-2015 r.). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w kadencji 2015 -2019 r. oraz członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie (kadencja 2015-2018 r.). Pełni i pełnił liczne funkcje eksperckie i doradcze na rzecz administracji centralnej (Kancelaria Prezydenta RP, Senat RP, Sejm RP, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), władz regionalnych oraz wielu organizacji społecznych i zawodowych. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz członkiem komitetów i rad redakcyjnych licznych wydawnictw i czasopism naukowych. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe.

 

Autor i współautor ponad 400 publikacji naukowych z zakresu integracji Polski z Unią Europejską w obszarze sektora żywnościowego i obszarów wiejskich, polityki gospodarczej i polityki rolnej, ekonomii sektora rolno-żywnościowego, handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi, rolnictwa europejskiego i światowego, rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

Poleć znajomemu