Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wojciech Józwiak

Prof. dr hab. Wojciech Józwiak, kierownik Zakładu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, od 2001 r. do chwili obecnej, w latach 1990-2000 dyrektor IERiGŻ, w latach 1988-1990 dziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.

 

W 1961 r. ukończył Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW. Odbył studia w latach 09.1972-08.1973 - The University of Chicago, USA oraz od 04.1975 do 06.1975 Wyższa Szkoła Rolnicza w Ultunie, Szwecja.

 

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1968 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW na podstawie rozprawy pt. „Wpływ przyłączenia gruntów PFZ na organizację i wyniki PGR (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)”. Stopień naukowy dr hab. nauk ekonomicznych uzyskał w 1978 r. na podstawie rozprawy pt. „Skutki gospodarcze dyrektywnego sterowania produkcją w państwowych gospodarstwach rolnych (na przykładzie produkcji zwierzęcej)”. W 1992 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

 

Do jego zainteresowań należą ekonomika rolnictwa, ze szczególnym podkreśleniem ekonomiki gospodarstw rolnych,  problematyka innowacji w rolnictwie oraz wpływ zmian klimatu na sytuację gospodarstw rolnych i środowisko przyrodnicze.

 

Autor i współautor 127 publikacji, w tym 10 książek i skryptów.

 

Hobby: piesze wędrówki, gdy ładna pogoda, w innych porach roku studiowanie historii początków państw słowiańskich, a ostatnio także paleontologia. Narzeka, że obowiązki zawodowe odciągają od realizacji tych pasji.

Poleć znajomemu