Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Beata Ambroziewicz

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, z-ca Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego, Członek Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, członek Narodowej Rady Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia „Wspólnie dla Zdrowia”.

 

Ukończyła Studia Wyższe na kierunku Marketing i Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat jest związana z organizacjami pacjentów, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji związanych ze zdrowiem, resortem zdrowia, NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta i in. Koordynuje realizację ogólnopolskich projektów finansowanych z funduszy unijnych i norweskich takich jak: „Obywatele dla Zdrowia”, „Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii” czy „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego”.

 

Organizuje i uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach poświęconych tematyce zdrowia oraz wsparciu pacjentów. Promuje konstytucyjne zasady pomocniczości, dialogu społecznego oraz współdziałania, otwartości, solidarności i wzajemnego wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

 

W ramach parasolowej organizacji Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” pragnie razem z innymi przedstawicielami pacjentów kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

 

Poleć znajomemu