Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Głównymi zadaniami Biura są:

 

1) utrzymywanie kontaktów z Polakami poza granicami kraju,

2) współpraca z podmiotami polonijnym i emigracyjnymi, w tym w celu zachowania dóbr kultury i popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym w kraju i za granicą,

3) przygotowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP.

 

Kontakt:
e-mail:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro ds. kontaktu z Polakami za Granicą
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Telefon: +48 22 695 15 61 (w godz. 8:15 - 16:15)

 

Czym zajmuje się Biuro ?
  • bierze udział w organizacji wizyt zagranicznych oraz ważnych rocznic i wydarzeń związanych z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, w których uczestniczy Prezydent RP,
  • podejmuje działania na rzecz integracji i równouprawnienia środowisk polonijnych i polskich za granicą w zakresie współpracy z instytucjami krajowymi działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
  • współpracuje z instytucjami, które zrzeszają organizacje Polonii i Polaków w poszczególnych krajach oraz z Radą Polonii Świata,
  • we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzi sprawy interwencyjne.

Dzięki sygnałom zgłaszanym do Biura gromadzona jest wiedza na temat problemów Polonii i Polaków za granicą. Służy ona pracownikom Kancelarii Prezydenta RP do opracowywania systemowych rozwiązań, w tym propozycji legislacyjnych. Projekty ustaw - jako inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP - przekazywane są do Sejmu RP.

Czy Biuro może finansowo wspomagać Rodaków oraz inicjatywy kulturalne za granicą?

 

Kancelaria Prezydenta RP nie posiada środków przewidzianych na wydatki inne niż te, związane z funkcjonowaniem Kancelarii. Biuro współpracuje przy realizacji projektów realizowanych przez Senat RP, MSZ oraz organizacje pozarządowe.

 

Czy Biuro udziela porad prawnych?

 

W Kancelarii Prezydenta RP działa odrębne Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, które kontynuuje inicjatywę powstałą podczas kampanii wyborczej, znaną jako „Duda Pomoc”.

Poleć znajomemu