Menu rozwijane

Bezpłatne praktyki studenckie/wolontariat w KPRP

W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje możliwość organizacji:

 • bezpłatnej praktyki studenckiej,
 • wolontariatu.

Komórką wyznaczoną w Kancelarii Prezydenta RP do realizacji zadań związanych z odbywaniem bezpłatnej praktyki studenckiej i wolontariatu jest Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnych praktyk studenckich/wolontariatem proszone są o wypełnienie załączonego formularza „Zgłoszenie na bezpłatną praktykę studencką/wolontariat„ i przesłanie go do Kancelarii Prezydenta RP w wybranej formie:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Kancelaria Prezydenta RP
  Biuro Szefa Kancelarii – Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wiejska 10
  00–902 Warszawa
 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 • doręczyć osobiście do Biura Podawczego KPRP, przy ul. Wiejskiej 10, wejście D, pok. nr 8 w godzinach 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem: „Praktyka studencka” lub „Wolontariat”.