Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 lutego 2020

Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce

  |   Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce Belweder. Debata poświęcona edukacji przedsiębiorczości w Polsce

O tym, czy przedsiębiorczości da się nauczyć, dyskutowali uczestnicy spotkania, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją przedsiębiorczości młodzieży, Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z opiekunami. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli prof. Andrzej Waśko – Doradca Prezydenta RP, Marek Niedużak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Rafał Lew-Starowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

 

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z obecnymi wyzwaniami dotyczącymi nauczania przedsiębiorczości w szkołach, które zapewni uczniom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności oraz ukształtuje przedsiębiorcze postawy, od których zależy aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym.


Jednym ze sposobów poszerzenia wiedzy uczniów w tym temacie jest organizacja Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Są to projekty o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze, w których udział mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Ich celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.


Edukacja przedsiębiorczości i promocja postaw przedsiębiorczych jest również jednym z celów funkcjonowania Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Oprócz tworzenia przestrzeni do debaty w jak najszerszym gronie, Rada wspiera również rozwój przedsiębiorczości poprzez nagradzanie i wyróżnianie najlepszych prac magisterskich z tego zakresu. KONKURS>>

 

Poleć znajomemu