Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 marca 2020

Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP   |   Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda bierze udział posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie było poświęcone ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej w państwie oraz omówieniu narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców.

Podczas posiedzenia Prezydent zapoznał się z analizami i scenariuszami rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce oraz propozycjami podjęcia konkretnych działań na rzecz przedsiębiorców i pracowników, zgłaszanymi przez członków Rady.
 Zapoczątkowana na spotkaniu dyskusja ma pomóc wypracować rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie gospodarki w warunkach epidemii oraz takie, które pozwolą odbudować gospodarczy potencjał już po ustaniu zagrożenia.

W skład Rady ds. Przedsiębiorczości wchodzą przedstawiciele biznesu i środowiska naukowego. Jej głównym założeniem jest stworzenie forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania oraz praktykami biznesu.

Poleć znajomemu